زمینه مطالعاتی و علاقمندی ها

جوشکاری

متالورژی فیزیکی فولادها

فرآیند ترمومکانیکی

فرآیندهای تغییرشکل شدید