جوایز و افتخارات

پژوهشگر برتر باشگاه پژوهشگران جوان، ششمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی (۱۳۹۷)

مقاله برتر گروه فنی و مهندسی، پنجمین جشنواره فرهیختگان دانشگاه آزاد اسلامی (۱۳۹۶)

پژوهشگر برتر گروه فنی و مهندسی، دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مرکزی (۱۳۹۶)

مقاله برتر گروه فنی و مهندسی، دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مرکزی (۱۳۹۵)

پژوهشگر برتر گروه فنی و مهندسی، دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مرکزی (۱۳۹۴)

پژوهشگر برتر گروه فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه (۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷)

کلید واژه ها: غلامرضا خلج دانشگاه آزاد اسلامی پژوهشگر ساوه